Teknisk og praktisk FUE hårtransplantation kan udføres når som helst. My Hair Clinic anbefaler imidlertid en konservativ adgang, når det kommer til unge patienter. Man kan gøre en hårtransplantation i de fleste tilfælde, men det er meget vigtigt, at det sker under hensyntagen til patientens alder. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at:

• Hårtab er en dynamisk proces, og ofte vil patient miste yderligere hår efter operationen.

• Hårtransplantation i en ung alder kan være starten på en livslang proces, hvis hårtabet fortsætter. Det er vigtigt, at dette aspekt bliver belyst i samtalen med lægen.

• Unge patienter ønsker ofte en lav hårgrænse, hvilket kan se unaturligt ud på lang sigt.

• Urealistiske forventninger.

Der er ikke noget reelt alternativ til en konkrekt vurdering for hver enkelt patients særlige situation. De nedenfor nævnte betingelser ikke bør betragtes som en anbefaling, så den enkelte patient skal evalueres individuelt.

Hvad kan unge patienter gøre for at bremse hårabet?

Afhængigt af den enkelte patient’s situation kan My Hair Clinic’s kirurger anbefale en hårtransplantation, medicinsk behandling eller en kombination deraf.

Hvis det er relevant, vil My Hair Clinic anbefale en eller flere af følgende medicinske behandlinger:
1. Platelet-Rich-Plasma eller PRP Treatment

2. Dermaroller / micro needling fortrinsvis kombineret med Minoxidil 5%

3. Minoxidil 5%

4. Injektioner med steroider (primært for Alopecia Areata)

5. Behandling med DCPC (primært ved udtalt Alopecia Areata)

Generelt for medicinsk behandling gælder det at effekten af behandling aftager dersom man ikke fortsætter behandlingsregimet.

I modsætning hertil giver FUE hårtransplantation et permanent resultat. Specielt for unge mennesker kan medicinsk behandling være den bedste løsning, især, hvis de har hårtap i måneområdet. 

I den medicinske verden, er der ingen regler uden undtagelser og en individuel vurdering af den enkelte patient er vigtig. My Hair Clinic vil foretage en eventuel operation under hensyntaget til patientens alder, hårtab, forventede resultater efter operationen, patientens forståelse af sin situation og hans motivation for operationen. En konservativ adgang anbefales, herunder mindre operationer, en højere hårgrænse og mindre tæthed. Det er for at sikre, at der er tilstrækkelig donor-hår for fremtidigt hårtab. Denne tilgang giver måske ikke en dramatisk kosmetisk forbedring i løbet af kort tid, men den kan forhindre, at patienten ser skallet ud i en ung alder.